Zahájení podzimního pilotního kurzu Odpady

V projektu Hubert pokračujeme i v podzimních měsících. V září dne 14. 9. 2012 bylo zahájeno pilotní ověření modulu Odpady. V úvodu proběhlo seznámení účastníků s projektem, kde se dozvěděli cíle projektu a informace o dalších vzdělávacích pilotních kurzech. Následovalo seznámení s e-learningovým prostředím, ve kterém probíhá větší část piltoního ověření. Účastníci se taktéž dozvěděli podmínky k získání Osvědčení o pilotním ověření kurzu a obdrželi projektový pracovní sešit a CD. Následovala první část úvodu do modulu, která tematicky vychází z úvodní kapitoly zpracovaného textu (pojmy odpadového hospodářství, znečištění a následná debata o znečištění). Po přestávce proběhlo seznámení účastníků, procházka ve venkovním prostředí s návštěvou Krušnohorského lidového domu a nově opraveného arboreta v zázemí VRC Lesná.

Po obědě byla zahájena druhá část úvodního kurzu zaměřená na dělení odpadu, nebezpečné vlastnosti odpadů a vyhledávání v informačních databázích.

Kurz, kterého se účastní celkem 14 osob (přítomno na zahájení bylo 13 osob), bude ukončen dne 2. 11. 2012.


Fotogalerie:


Starší články