Ukončení kurzu Biomasa 14. 12. 2012

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná ukončilo pilotní e-learningový kurz zaměřený na téma Biomasa. Účastníci pilotního se tak seznámili s postupy pěstování biomasy, s procesem získávání energie z biomasy, s biologicko-chemickými přeměnami či s fungujícími provozovnami v ČR.

Ukončovací seminář kurzu proběhl dne 14. 12. 2012. Z původních 19 účastníků dokončilo kurz 8 absolventů. Během ukončovacího semináře proběhla diskuse nad zpracovávanými úkoly daných osob a samotným vyučovaným tématem .

Dle odevzdaných evaluačních dotazníků můžeme prohlásit, že převážná věčina úspěšně podpořených osob byla spokojena s dosaženými výsledky vzdělávacího procesu, a že dané téma využijí v praxi. Pozitivně byla rovněž hodnocena kvalita vzdělávacího materiálů. Každý z přítomných si odnesl osvědčení o absolvování pilotního kurzu.


Fotogalerie:


Starší články