První zahajovací pilotní kurz – Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Dne 30. 3. 2012 byl na Lesné zahájen první pilotní e-learningový kurz zaměřený na „Ekologické zemědělství a produkci biopotravin“. Úvodního 8 hodinového semináře se zúčastnilo celkem 12 osob. První pilotní kurz byl zahájen v 9:00 hodin v prostorách Vzdělávacího a rekreačního centra na Lesné prezencí účastníků. Ti se při výkladu Mgr. Dany Waldsteinové seznámili s e-learningovým portálem, jeho obsluhou. Sami si vyzkoušeli jak se do e-learningového prostředí přihlásí, vytvořili si svůj profil a pod vedení tutorky se seznamovali s jednotlivými funkcemi a možnostmi tohoto druhu výuky. Nechyběla ani svačinová přestávka a přestávka na oběd.

Po ukončení celého zahajovacího semináře již mají účastníci přístup do e-learningového systému, který mohou plně využít ke svému vzdělávání. Po celou dobu 8 týdenního kurzu mohou kontaktovat v případě nejasností a potřeby tutorku, která jim bude vždy k dispozici. Zodpoví každou položenou otázku a pomůže při případných problémech. Zájemci mohou nahlédnout i do místní knihovny a v případě potřeby mohou využít přístup na počítače ve Vzdělávacím a rekreačním centru Lesná.

Ukončení kurzu je plánováno na 19. 5. 2012, kde účastníci e-learningového kurzu vyplní závěrečný test a v případě úspěšnosti obdrží „Osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu“.

Fotogalerie:


Starší články