Již nyní přijímáme přihlášky do našich e-learningových kurzů pro rok 2017

Nabídka vzdělávacích modulů:

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Biomasa

Odpady

Orientace v zákonech k životnímu prostředí

Obnova lesních porostů v Krušných horách

Hospodaření se zdroji Krušných hor

Agroturistika v Krušných horách a Podkrušnohoří

Možnosti propagace cestovního ruchu v Krušných horách

 

Vzdělávací moduly budou vyhlašovány v průběhu roku dle zájmu uchazečů, nicméně pokud již nyní víte, že se některého z nabízených kurzů chcete zúčastnit, informujte nás o tom na e-mailové adrese info@vrclesna.cz, nebo telefonicky na čísle 476 000 334. Přesný termín vyhlášení jednotlivých kurzů bude s přihlášenými uchazeči předem konzultován.

 

Již nyní se těšíme na Vaši účast.

Kolektiv Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s.


Starší články