Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin byl další z modulů, který byl pro uchazeče otevřen v období od 2. 11. do 14. 12. 2015. Svůj zájem o dané téma projevili dva zájemci, kteří nové informace zúročí, jak uvedli ve svých přihláškách, při svých pracovních povinnostech. Jak bylo zřejmé ze zisku bodů v závěrečném testu, absolventi nechtěli nic podcenit a na test se kvalitně připravili. Odměnou jim bylo zaslané Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu.


Starší články