Modul - Odpady

Modul je zaměřen na nejproblematičtější hospodářské oblasti. Větší množství informací a větší důraz je kladen na odvětví,mající vztah k Ústeckému kraji - odpady z energetiky (především z těžby a energetického využití uhlí, odpady mající souvislost s výrobou energie z alternativních zdrojů), odpady z chemického průmyslu, odpady ze zpracovatelského sektoru (potravinářství, sklářství textilní průmysl, výroba papíru, kožedělný průmysl atd.). Významná část je věnována odpadům v zemědělství (odpady z pěstování rostlin, z chovu zvířat, odpady z lesního hospodaření, způsoby využití odpadů ze zemědělství). Závěrečná část je zaměřena na Ústecký kraj v otázkách chování podniků v oblastech environmentálního managementu (jeho výhodám a nevýhodám pro firmu), kladným i záporným příkladům v oblasti firemního nakládání s odpady, aktivitám firem ve vztahu k ochraně ŽP.

Informace o kurzu Odpady