Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu Hubert.

Projekt Hubert je jedinečný projekt zaměřený na oblast Krušných hor. Cílovou skupinou jsou  osoby na trhu práce, pracující v zemědělském a zpracovatelském sektoru a lektoři dalšího vzdělávání, kteří budou myšlenku projektu a výukové moduly dále šířit. Projekt nabízí možnost rozšíření  odborných znalostí a dovedností a základní orientace v nových, ale do budoucna velmi ceněných oblastech v rámci udržitelného rozvoje.

V rámci projektu byly vytvořeny 4 vzdělávací moduly zaměřené k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji se specifikací na Ústecký kraj a na Krušné hory: Orientace v legislativě k životnímu prostředí, Odpad, Biomasa, Ekologické zemědělství a produkce biopotravin.