Zahajovací pilotní kurz - BIOMASA

Dne 18. 5. 2012 proběhl ve Vzdělávacím a rekreačním centru Lesná již v pořadí třetí pilotní kurz projektu HUBERT. Modul byl zaměřen na téma „Biomasa“. Zahajovacího setkání se zúčastnily čtyři osoby, další tři byly omluveny. Následně jim byly zaslány pracovní sešity s offline CD k dalšímu samostudiu.

Pilotní kurz byl zahájen v 9 hodin. V úvodu byli účastníci seznámeni se základními informacemi o kurzu. Druhá část byla věnována představení práce v e-learningovém prostředí – interaktivita textu, vyplňování testů a úkolů, komunikace s tutorem. Zároveň byly představeny podmínky pro zdárné ukončení kurzu. Následovala krátká terénní exkurze, která musela být z důvodu chladného a velmi větrného počasí programově upravena. V další části programu byl pomocí powerpointové prezentace přednesen „Úvod do modulu“, který uvedl účastníky do tématu a nastínil jim tak základní oblasti připraveného kurzu. Pro účastníky bylo připraveno také pohoštění a oběd.

Ukončení pilotního kurzu je plánováno na 28. 6. 2012. Úspěšní absolventi pilotního kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu – Biomasa“.


Fotogalerie:


Starší články