Zahájení projektu HUBERT dne 1.12.2011

Ve čtvrtek 1. 12. 2011 se uskutečnil zahajovací seminář projektu HUBERT, CZ.1.07/3.2.06/02.0028, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve vzdělávacím a rekreačním centru Lesná se sešlo cca na čtyři desítky účastníků, kteří se zájmem shlédli představení projektu, jeho hlavních cílů a záměrů.

Úvodní slovo semináře pronesl manažer projektu pan Antonín Herzán, který poděkoval zejména Ústeckému kraji a všem, kteří podporují aktivity Vzdělávacího a rekreačního centra na Lesné. Dále představil zaměření projektu a jeho potřebnost v oblasti Krušných hor.

Následně lektorka projektu Mgr. Dana Waldsteinová seznámila přítomné s průběhem a realizací projektu a jeho jednotlivých částí. V projektu budou vytvořeny 4 vzdělávací moduly - Orientace v zákonech k životnímu prostředí, Odpad, Biomasa, Ekologické zemědělství a produkce biopotravin.

Projekt je zaměřen na vzdělávání dospělých pomocí elearningové metody výuky. Jako motto celého projektu slouží sousloví „elearningem k rozvoji horských oblastí“. Cílovou skupinou jsou osoby pracující v zemědělském sektoru a v odvětví zpracovatelského průmyslu (např. dřevozpracující, potravinářský, hutnický) a další osoby působící v horské oblasti. Dílčím cílem je proškolení 130 účastníků a 10 lektorů dalšího vzdělávání. Výuka pomocí metody e-learningu nabízí účastníkům možnost využít k výuce vlastní počítač a věnovat se tématu v libovolnou denní dobu. Cílem je přispět k rozvoji oblasti, vzdělávat místní občany, aby byli více konkurenceschopní.

Účastník kurzu si může vybrat jeden kurz, nebo více. Časová dotace jednoho kurzu je  58 hodin z toho vzdělávání je 50 hodin. Výuka bude zahájena v březnu a ukončena v prosinci roku 2012. Délka kurzu bude 8 týdnů včetně zahájení a ukončení. Kurzy jsou bezplatné.

Zájemci se mohou již nyní přihlásit na emailovou adresu VRC, další informace ke kurzům uveřejníme v průběhu ledna a února 2012 na webových stránkách projektu: www.projekthubert.cz.

 

Prezentace ze zahajovacího semináře


Starší články