Zahájení pilotního kurzu Orientace v zákonech k životnímu prostředí dne 12. 10. 2012

Publicita v podzimních měsících napomohla zvýšit zájem obyvatel Ústeckého kraje o námi pořádané pilotní kurzy. Dne 12. 10. 2012 byl zahájen modul Orientace v zákonech k životnímu prostředí, kterého se zúčastnilo 21 uchazečů. V úvodu byli přítomni seznámeni se základními informacemi o projektu HUBERT, následoval úsek věnován přímo aktuálnímu tématu, byl představen elearningový portál – interaktivita textů – umístění odkazů a knihovny, testy, vyplňování úkolů a jiné důležité informace pro obsluhu portálu. V kalendáři si každý mohl prohlédnout průběh kurzu od zahájení po ukončení a pomocí powerpointové prezentace se uchazeči seznámili s úvodem do modulu. Každý si odnesl pracovní sešit a CD.

Fotogalerie:


Starší články