Zahájení pilotního kurzu Odpady dne 30. 10. 2012

Posledním modulem v pilotáži byl přihlášenými zvolen modul Odpady. 30. 10. 2012 se zahajovacího semináře zúčastnilo 22 osob z Ústeckého kraje, Jako již v ostatních modulech si přítomní v podání tutorky vyslechli základní informace o projektu, o postupech práce v e-learningovém prostředí, o podmínkách úspěšného absolvování kurzu a časové zpřístupnění jednotlivých úkolů a testů. Úvod do modulu umožnil základní pohled do kapitoly odpady a možnost zamyšlení nad danou problematikou v současnosti. Po obědě byl vymezen prostor pro diskusi, kde se účastníci kurzu spolu s lektorkou zaměřili na informační databáze využitelné pro veřejnost v tématu odpadového hospodářství, provoz sběrných dvorů v jejich městech či možnosti spaloven a recyklace odpadu.


Fotogalerie:


Starší články