Zahájení pilotního kurzu Biomasa dne 19. 10. 2012

Co řadíme mezi obnovitelné zdroje, či jakou cestou se vydává energetika. Na tyto a mnoho dalších otázek jsme se snažili, přijít již při zahajovacím pilotním kurzu modulu Biomasa. Zahajovacího semináře na Lesné se účastnilo 19 osob. Každý byl seznámen s prací v elearningovém prostředí, funkcí jednotlivých odkazů a vložených souborů. Účastníkům byly představeny podmínky ke zdárnému ukončení kurzu – jednalo se především o plnění úkolů, testů či možnost ukončit kurz pouze testem.

Během přednášky zaměřené na úvod do tématu se účastníci seznámili se základními informacemi modulu a s dostupnými odbornými materiály. Na základě připomínek a zájmu přítomných proběhla také první diskuse o využití biomasy v Ústeckém kraji a celé ČR.


Fotogalerie:


Starší články