VRC Lesná zorganizovala školení lektorů dalšího vzdělávání v projektu Hubert

Týdenní školení lektorů dalšího vzdělávávní projektu Hubert proběhlo v termínu od 6. - 11. 1. 2013. Po úspěšné realizaci pilotního ověření na cílové skupině byla realizována i poslední aktivita projektu a to týdenní školení 10 lektorů dalšího vzdělávání. O koho se jedná? Jsou to osoby, pracující s cílovou skupinou projektu, které budou v době udržitelnosti pracovat s novými zájemci o e-learningové kurzy na téma Odpady, Biomasa, Orientace v zákonech k životnímu prostředí, Ekologické zemědělství a produkce biopotravin.

Zahájení pobytu proběhlo učebně Vzdělávacího a rekreačního centra na Lesné. Během školení pracovali lektoři dalšího vzdělávání s elearningovým portálem a pracovními sešity. Byli proškoleni firmou WMS s.r.o., která vytvářela e-learningový portál, k jeho obsluze a správě. Proběhl workshop s názvem prezentační dovednosti a nonverbální komunikace, který přiblížil účastníkům pojmy jako je mimika, haptika, proxemika, oční kontakt, chronemika, či grafologie. Také byly realizovány praktické exkurze zaměřené na témata jednotlivých modulů. Nejzajímavější byla výpomoc v ekologické farmě statkáře Pakosty, kde účastníci nakrmili přes dvě stě kusů ovcí. 

Celý týden náročného školení byl ukončen v pátek dne 11. 1. 2013. Každý z účastníků obdržel Osvědčení o absolvování pilotního školení lektorů dalšího vzdělávání.

V rámci projektu Hubert proběhlo v roce 2012 několik pilotních elearningových kurzů, které zdarma nabízely proškolení ve zvolených tématech. V únoru 2013 bude projekt ukončen. Během jarních měsíců budou zahájeny v rámci udržitelnosti projektu nové kurzy, kterých se účastníci budou moci zúčastnit. 

Projekt Hubert je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Fotogalerie:


Starší články