Úvod do legislativy životního prostředí na Lesné

Dne 4. 5. 2012 proběhl úvodní seminář k pilotnímu kurzu s názvem „Orientace v zákonech k životnímu prostředí“, kterého se zúčastnilo celkem 6 účastníků, právě nadpoloviční většina celkového počtu přihlášených (11 osob). Ostatní účastníci se omluvili. Během celého dne se přítomní dozvěděli o nových možnostech výuky e-learningovou formou, nahlédli do zákonů k životnímu prostředí, seznámili se s pravidly a zákonitostmi, jak e-learningový kurz absolvovat, atd. V odpoledních hodinách se účastníci spolu s tutorem a ostatními členy realizačního týmu, vydali do terénu, kde jim Mgr. Dana Waldsteinová představila místní krajinu Krušných hor. Názornými ukázkami upozornila na klady a zápory zdejšího životního prostředí v návaznosti na legislativu. Celý den proběhl bez problémů a velmi nás potěšili reakce přítomných, kteří svými dotazy projevili svůj obrovský zájem o místní krajinu a životní prostředí.


Fotogalerie:


Starší články