Ukončení modulu Odpady

Dne 2. 11. 2012 byl slavnostně ukončen další z modulů a to Odpady. Ukončovacího semináře se zúčastnilo celkem 9 absolventů, kteří polemizovali nad e-learningovou výukou, hodnotili celkový průběh pilotního ověření a svými postřehy a připomínkami motivovali realizační tým k dalším inovacím při výuce. Úspěšně bylo podpořeno celkem 9 osob, z nichž 6 uchazečů splnilo předepsané úkoly a 3 si v rámci setkání úspěšně vyplnilo závěrečný test. Další tři absolventi se omluvili s tím, že modul dokončí se zpožděním, neboť se nemohli dostavit na závěrečný seminář a dosud nestihli zpracovat potřebný počet stanovených úkolů.


Starší články