Ukončení kurzu Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

V letních měsících proběhl pilotní kurz Ekologické zemědělství a produkce biopotravin zahajovacím seminářem dne 23. 7. 2012. Tento pilotní kurz byl otevřen výhradně na přání pedagogů, kteří již absolvovali pilotní ověření modulu Biomasa. Využili tak svého volna o prázdninách pro samostudium a rozšíření svých znalostí. 

6. 9. 2012 se bohužel vzhledem k zahájení školního roku neuskutečnil ukončovací seminář, jak tomu je vždy po cca 8 týdnech aktivního studia. Avšak i přesto dva z přihlášených získali Osvědčení o absolvování pilotního ověření modulu, neboť splnili předepsané úkoly zadané tutorem.


Starší články