Účastníci pilotního kurzu vyzráli nad zákony životního prostředí

Na deset účastníků pilotního kurzu „Orientace v zákonech k životnímu prostředí“ si dokázala poradit s náročnými úkoly, otázkami a texty týkající se všech zákonů životního prostředí. Osm týdnů trvající kurz, byl dne 22. 6. 2012 slavnostně ukončen na Lesné.

Během semináře byly zhodnoceny vypracované úkoly, proběhla debata nad jejich plněním a využívání správných odkazů a zdrojů. Následně proběhl test, který vyplnil jeden účastník, ostatních 7 mělo splněné podmínky kurzu již samotným vypracováním otázek, proto si test vyplnili pouze orientačně. Zbývající účastníci pilotního kurzu byli řádně omluveni z pracovních důvodů.

Zpestřením semináře byla exkurze v Krušnohorském muzeu, kde si přítomní prohlédli výstavu o revitalizaci rašelinišť a starých šicích strojů.

Pilotní kurz byl ukončen předáním osvědčení o absolvování pilotního kurzu všem úspěšným přítomným absolventům. Na základě zpětné vazby i z reakcí přítomných bylo zřejmé, že byl pro ně daný kurz velmi přínosný a každý využije nabité vědomosti i v dalším, jak profesním, tak osobním životě.

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná připraví v podzimních měsících další pilotní kurz zaměřený na toto téma.


Fotogalerie:


Starší články