Školení zpracovatelů modulů

Dne 8.11. proběhlo na Lesné školení zpracovatelů modulů. Lektorka Ing. Linda Rollová informovala přítomné o nedostatcích, které obsahují předávané texty od jednotlivých zpracovatelů pro zadání do e-learningového portálu. V rámci školení se zpracovatelé seznámili, jak se těmto nedostatkům vyhnout a jak nejlépe připravit odborný text pro e-learningovou výuku. Názornou ukázkou je provedla e-learningovým prostřením a nastínila funčnost e-learningového kurzu.
Tutorka projektu Mgr. Dana Waldsteinová přednesla své připomíny k propojení textů modulů s interaktivní formou, upozornila na hojnost vhodných obrázků pro oživení výuky a samotného textu.  

Starší články