Školení práce v E-learningu

Dne 6.10. 2011 proběhlo na Lesné školení realizačního týmu firmou WMS o práci v prostředí E-learningu. Všichni zúčastnění byli seznámeni s novými funkcemi v prostředí e-learningu, jako je vkládání úkolů, testů a správa účastníků kurzu. Část školení byla věnována samostatné tvorbě zkušebních testů a konzultaci se zástupci firmy WMS.

Starší články