První zahajovací pilotní kurz – Odpady

Dne 13. 4. 2012 proběhl ve Vzdělávací a rekreačním centru Lesná již v pořadí druhý pilotní kurz. Tentokrát byl zaměřen na modul „Odpady“. Zahajovacího kurzu se zúčastnily 4 osoby. Pět další zájemců se z důvodu nemoci a pracovní vytíženosti nemohli úvodního kurzu zúčastnit. Veškeré podklady jako pracovní sešit k danému modulu a power-pointová prezentace, jim budou předány k dalšímu samostudiu. Pilotní kurz byl zahájen v 9:00 hodin a přítomni se dozvěděli veškeré důležité informace o možnostech, které e-learningový kurz nabízí a jak jej bez problémů realizovat. Dále byli upozorněni na možnosti využití zázemí vzdělávacího a rekreačního centra a konzultačních dnů v případě problémů při řešení úkolů.

Ukončení kurzu je plánováno na 1. 6. 2012. Pro úspěšné absolventy tohoto pilotního kurzu bude opět připraveno „Osvědčení o absolvování pilotního ověření kurzu“.


Fotogalerie:


Starší články