Odpady

Vzdělávací modul Odpady odstartoval další kolo e-learningového vzdělávání dospělých v tomto roce. K vyplnění přihlášky se odhodlali tři uchazeči, kteří se v období od 26. 10. do 7. 11. 2015 potýkali s dotazy typu: „Hlavním cílem POH je?“, „Co je označováno jako směsný komunální odpad?“ aj. A jak to dopadlo v cíli? Výborně. Všichni tři přihlášení svými nově nabytými vědomostmi překonali záludnost závěrečného testu a obdrželi Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu. Blahopřejeme.


Starší články