Nabídka e-learningových kurzů stále trvá

Kurzy jsou určeny pro dospělé, jsou celoročně dostupné a vhledem k výukové formě je možná jejich realizace kdykoliv z pohodlí domova prostřednictvím internetu. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží absolvent „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“.

Základní informace o jednotlivých modulech:

Modul Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Možnost realizace:                              celoročně
Forma absolvování kurzu:                   pouze prostřednictvím e-learningu
Podmínky pro absolvování kurzu:       úspěšné zpracování min. 12 zadaných úkolů z celkových 17 v rámci modulu nebo úspěšné vyplnění závěrečného testu (max. počet bodů 48 – min. počet bodů pro absolvování kurzu 24 bodů)
Hodinová dotace kurzu:                      30 hodin

Modul Orientace v zákonech k životnímu prostředí

Možnost realizace:                              celoročně
Forma absolvování kurzu:                   pouze prostřednictvím e-learningu
Podmínky pro absolvování kurzu:    úspěšné zpracování min. 10 zadaných úkolů z celkových 16 v rámci modulu nebo úspěšné vyplnění závěrečného testu (max. počet bodů 40 – min. počet bodů pro absolvování kurzu 20 bodů)
Hodinová dotace kurzu:                       30 hodin

Modul Odpady

Možnost realizace:                                celoročně
Forma absolvování kurzu:                     pouze prostřednictvím e-learningu
Podmínky pro absolvování kurzu:      úspěšné zpracování min. 9 zadaných úkolů z celkových 12 v rámci modulu nebo úspěšné vyplnění závěrečného testu (max. počet bodů 40 – min. počet bodů pro absolvování kurzu 20 bodů)
Hodinová dotace kurzu:                     30 hodin

Modul Biomasa

Možnost realizace:                               celoročně
Forma absolvování kurzu:                   pouze prostřednictvím e-learningu
Podmínky pro absolvování kurzu:    úspěšné zpracování min. 11 zadaných úkolů z celkových 17 v rámci modulu nebo úspěšné vyplnění závěrečného testu (max. počet bodů 30 – min. počet bodů pro absolvování kurzu 20 bodů)
Hodinová dotace kurzu:                       30 hodin

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese projekthubert@vrclesna.cz, vše Vám podrobně vysvětlíme a zodpovíme Vaše dotazy k realizaci vybraného vzdělávacího kurzu.

 


Starší články