Máte poslední možnost se přihlásit!

Čtvrtek 4. 1. 2018 je dnem, kdy budou zahájeny následující vzdělávací moduly:

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Biomasa

Odpady

Orientace v zákonech k životnímu prostředí

Pokud jste se nestihly přihlásit, učiňte tak nejpozději do konce roku 2017. Kurzy budou probíhat od 4. 1. 2018 do 15. 2. 2018 a budou zakončeny závěrečným on-line testem. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování e-kurzu.

 


Starší články