Kurz Ekologického zemědělství ukončen

V úterý dne 22. 5. 2012 byl ukončen historicky první pilotní kurz projektu HUBERT. Seminář k ukončení kurzu byl uspořádán v salonku Horského hotelu Lesná. Kurz Ekologické zemědělství a produkce biopotravin měl celkem 12 účastníků, z nich se závěrečného ukončení kurzu zúčastnilo 8 osob.

V úvodním bloku proběhla diskuse nad tématy, která si účastníci kurzu sami vybrali. Debata a výměna názorů tak umožnila pochopení sporných bodů a vysvětlení složitějších procesů a výrazů v modulu.

Závěrečný test byl určen pouze pro osoby, které nesplnily pravidelně se objevující úkoly v modulu. (Celkem bylo třeba zpracovat 18 úkolů). Závěrečný test se skládal z 25 otázek, ze kterých bylo možno dostat 48 bodů. Vzhledem k náročnosti testu byla hranice ke splnění testu určena jako 24 bodů. Test splnili všichni účastníci.

Následně vyplňovali přítomní evaluační dotazník, který poskytne dostatečnou zpětnou vazbu na průběh kurzu, vzhled a obsah e-learningového portálu, vzhled webových stránek,…. Dle zpětné vazby účastníků kurzu můžeme konstatovat, že byli s pilotním kurzem spokojeni a pro většinu ze zúčastněných byl pilotní kurz docela užitečný až velmi užitečný. Všechny uvedené údaje vyplývají z evaluačního dotazníku, který přítomní vyplnili.

Po obědě proběhlo slavnostní předání osvědčení pilotního kurzu. Přítomen byl manažer projektu Antonín Herzán, který poblahopřál všem účastníkům k úspěšnému splnění podmínek pilotního kurzu „Ekologické zemědělství a produkce biopotravin“ a předal každému osvědčení. S účastníky kurzu se rovněž rozloučila lektorka projektu Mgr. Dana Waldsteinová, která všechny srdečně pozvala k plnění ostatních pilotních kurzů.  


Fotogalerie:


Starší články