Novinky

Ukončení kurzu Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

V letních měsících proběhl pilotní kurz Ekologické zemědělství a produkce biopotravin zahajovacím seminářem dne 23. 7. 2012. Tento pilotní kurz byl otevřen výhradně na přání pedagogů, kteří již absolvovali pilotní ověření modulu Biomasa. Využili tak svého volna o prázdninách pro samostudium a rozšíření svých znalostí.  6. 9. 2012 se bohužel vzhledem k zahájení školního roku neuskutečnil ukončovací seminář, jak tomu je vždy po cca 8 týdnech aktivního studia. Avšak i přesto dva z přihlášených zís... Celý článek


E-learningové kurzy - stále máte možnost účasti

Máte zájem se vzdělávat? Lákají Vás Krušné hory a venkov? Máte zájem o ekologická témata? Právě pro Vás jsou připravené bezplatné pilotní e-learningové kurzy projektu Hubert. Podmínkou je trvalé bydliště v Ústeckém kraji. Témata kurzů: Biomasa Ekologické zemědělství a produkce biopotravin Odpad Orientace v zákonech k životnímu prostředí Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!     ... Celý článek


2. pilotní kurz Ekologického zemědělství zahájen

Již druhý pilotní kurz byl dne 23. 7. 2012 zahájen v prostorách salonku Horského hotelu Lesná. Letní čas udělal své a nakonec se zúčastnili pouze tři účastníci. Program probíhal dle připraveného harmonogramu. Nejdříve byli účastníci seznámeni s prací v elearningovém prostředí, proběhl také úvod do modulu a diskuse. Následovala prohlídka zařízení ekologického zemědělství v provozu na nedaleké Lesenské pláni. Účastníci tak zhlédli na pastvě několik prasnic a plemenného býka.    V následujících os... Celý článek


Přihlašte se na kurz Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Dne 23. 7. 2012 bude v 9 hodin v salonku Horského hotelu Lesná zahájen pilotní kurz modulu Ekologické zemědělství a produkce biopotravin. Pokud máte o toto téma zájem, určitě se co nejdříve nahlašte na emailu: hubert@vrclesna.cz.... Celý článek


Pilotní kurz Biomasa ukončen

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná ukončilo již čtvrtý pilotní e-learningový kurz, který nesl název Biomasa. Účastníci kurzu se seznámili s možnostmi pěstování biomasy, procesu získávání energie z biomasy, biologicko-chemických přeměn či s fungujícími provozovnami v ČR. Ukončovací seminář kurzu se konal dne 28. 6. 2012 v salonku Horského hotelu Lesná. Z celkem 8 účastníků kurz řádně ukončilo 7. V rámci programu ukončovacího semináře proběhla diskuse nad úkoly z elearningu ohledně nedostatků e... Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11