Novinky

Zákony ukončily e-learningovou výuku v letošním roce

  Dne 4. 12. 2013 byl zahájen v tomto roce již poslední z modulů projektu HUBERT „Orientace v zákonech k životnímu prostředí“. Pod vedením odborného lektora pana Pavla Wolejníka se přítomní seznámili s obsahem modulu, s formou výuky a také s pravidly pro zdárné absolvování e-learningového kurzu. Všem zúčastněným byly předány pracovní sešity včetně CD s aktuální off-line verzí, kterou mohou využívat ti uchazeči, kteří nemají stálé internetové připojení. Vzdělávací kurz bude ukončen závěrečným se... Celý článek


Řady úspěšných uchazečů modulu Biomasa se rozšířily

Dne 11. 11. 2013 byl ukončen modul Biomasa, který úspěšně absolvovali dva uchazeči. V rámci osobní konzultace dne 12. 11. 2013 převzali z rukou ředitele Vzdělávacího a rekreačního centra, o.p.s. „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“. Během svého vzdělávání v portálu, v celkové časové dotaci 30 hodin, se dozvěděli mnoho zajímavých informací o pěstování, využití či zpracování biomasy a další zajímavosti, které se týkají daného tématu. Lektorkou jim byla paní Linda Uhlíková, která je jedn... Celý článek


Modul Ekologické zemědělství a produkce biopotravin má nového absolventa

Je jím slečna Eliška Kloučková, která je členkou občanského sdružení CEVYK Klíny a právě její aktivity ji přiměly modul zabývající se ekologickým zemědělstvím absolvovat. V rámci e-learningového kurzu, který realizovala ve dnech od 18. 9. do 31. 10. 2013, úspěšně zpracovala veškeré zadané úkoly zadané lektorkou. Tím splnila podmínky pro získání „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“, které jí bylo předáno dne 7. 11. 2013 ředitelem organizace panem Robertem Šenfeldem. Blahopřejeme.... Celý článek


Noví uchazeči v modulu Biomasa

V úterý dne 1. 10. 2010 byl zahájen osobní konzultací další ze vzdělávacích modulů projektu HUBERT s názvem Biomasa. Dvou přítomným uchazečům byl v krátkosti představen e-learningový portál a jeho obsluha, nastíněny témata k jednotlivým kapitolám tohoto kurzu a vysvětlen postup hodnocení pro získání „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“. Po dobu sedmi týdnů se přihlášení dozví mnoho zajímavých informací o využití biomasy pro energetické účely, o jejich chemických přeměnách, nahlédnou ... Celý článek


Modul „Odpady“ ukončen

Dne 18. 9. 2013 proběhl ukončovací seminář vzdělávacího modulu Odpady, který byl zahájen koncem července 2013. Po dobu 8 týdnů se přihlášení zájemci věnovali samostudiu s využitím e-learningového portálu, plnili úkoly, autotesty a vstřebávali nové informace, které mohou využít ve svém současném zaměstnání či podnikatelské činnosti. Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu získali čtyři absolventi, kteří své nové znalosti zhodnotili při zpracování závěrečného testu. Pro jednu z přítomných by... Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11