Novinky

Zákony – ožehavé to téma

O tom, že modul „Orientace v zákonech k životnímu prostředí“ je nejobsáhlejším tématem všech nabízených vzdělávacích kurzů se koncem roku přesvědčili tři uchazeči, kteří o toto téma projevili zájem. E-learningový portál byl uchazečům zpřístupněn dne 9. 12. 2014 s tím, že výuka bude probíhat pouze on-line formou prostřednictvím internetu pod vedením odborného tutora Mgr. Dany Waldsteinové. Vzdělávací kurz byl ukončen dne 20. 1. 2015 a všichni tři přihlášení kurz úspěšně dokončili, neboť v závěre... Celý článek


„První vlaštovka“ v letošním roce

Prvním úspěšným absolventem e-learningového kurzu v roce 2014 se stal pan Pavel Chmátal, který dne 28. 4. 2014 úspěšně dokončil modul Ekologické zemědělství a produkce biopotravin. Jak sám uvedl, tento modul si vybral, neboť se dlouhodobě zajímá o permakulturu a ekologické zemědělství a její možné využití pro sociálně-aktivizační služby. Výuka probíhala pouze on-line formou bez jakýchkoliv problémů. O tom svědčí i fakt, že p. Chmátal projevil aktivní zájem o absolvování dalšího z modulů a to Bio... Celý článek


„E-learningové kurzy – snadná cesta k dalšímu vzdělávání“

Tak zněl název motivačního semináře pro dospělé, který se uskutečnil dne 23. 9. 2014 na Lesné v prostorách Vzdělávacího a rekreačního centra. Účelem tohoto semináře bylo přiblížit přítomným možnosti dalšího vzdělávání, zavést je do „tajů“ e-learningové výuky, nastínit jim obsah jednotlivých témat vzdělávacích modulů a v neposlední řadě je přesvědčit o potřebnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím nabízených témat. Nechybělo představení projektů „HUBERT“ a „E-learningem k rozvoji horských oblas... Celý článek


... Celý článek


Legislativa ukončena

Ani vánoční svátky neodradili účastníky vzdělávacího kurzu s názvem „Orientace v zákonech k životnímu prostředí“ k jeho úspěšnému absolvování. Po 7 týdnech všichni tři přihlášení splnili předepsaný počet úkolů a získali tak „Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu“. Pod vedením odborného tutora pana Wolejníka, se seznámili s legislativou vztahující se k životnímu prostředí a při plnění úkolů si vše ověřili i v praxi.... Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11