Novinky

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin byl další z modulů, který byl pro uchazeče otevřen v období od 2. 11. do 14. 12. 2015. Svůj zájem o dané téma projevili dva zájemci, kteří nové informace zúročí, jak uvedli ve svých přihláškách, při svých pracovních povinnostech. Jak bylo zřejmé ze zisku bodů v závěrečném testu, absolventi nechtěli nic podcenit a na test se kvalitně připravili. Odměnou jim bylo zaslané Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu.... Celý článek


Odpady

Vzdělávací modul Odpady odstartoval další kolo e-learningového vzdělávání dospělých v tomto roce. K vyplnění přihlášky se odhodlali tři uchazeči, kteří se v období od 26. 10. do 7. 11. 2015 potýkali s dotazy typu: „Hlavním cílem POH je?“, „Co je označováno jako směsný komunální odpad?“ aj. A jak to dopadlo v cíli? Výborně. Všichni tři přihlášení svými nově nabytými vědomostmi překonali záludnost závěrečného testu a obdrželi Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu. Blahopřejeme. ... Celý článek


Rozšiřte řady absolventů námi nabízených e-learningových kurzů pro dospělé

Nabízíme Vám tyto e-learningové kurzy: Biomasa Ekologické zemědělství a produkce biopotravin Odpad Orientace v zákonech k životnímu prostředí Obnova lesních porostů v Krušných horách Hospodaření se zdroji v Krušných horách Agroturistika v Krušných horách a Podkrušnohoří Možnosti propagace cestovního ruchu v Krušných horách   Vzdělávací kurzy trvají 6 - 8 týdnů, výuka probíhá pouze e-learningovou formou* pod vedením kvalifikovaného tutora. Jsou ukončeny závěrečným testem, po jehož úspěšném zpr... Celý článek


Zemědělci zvolili Biomasu

Modul biomasa byl zahájen dne 5. 1. 2015. Dva uchazeči z řad místních zemědělců, kteří na vrcholcích Krušných hor provozují své farmy, si absolvováním modulu chtěli rozšířit své dosavadní znalosti. A povedlo se. Dne 16. 2. 2015 kurz úspěšně ukončili, získali „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“ a tím rozšířili řady úspěšných absolventů. E-learningový kurz byl veden odborným lektorem Lindou Uhlíkovou.... Celý článek


Nejvyhledávanější téma „ODPADY“

Tento rok nás překvapil nezájem o dosud nejatraktivnější modul pilotního ověření, které naše organizace nabízí, a to modul Odpady. Přihlásil se pouze jediný zájemce. Vzdělávací kurz byl zahájen 19. 12. 2014. Výuka opět probíhal pouze prostřednictvím e-learningového portálu pod vedením tutorky Lindy Uhlíkové. Do 30. 1. 2015 bylo nutné vypracovat zadané úkoly, prověřit si své nově nabyté znalosti autotesty a následně dokončit své snažení úspěšným vyhotovením závěrečného testu. A povedlo se, uchaz... Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11