Novinky

Školení zpracovatelů modulů

Dne 8.11. proběhlo na Lesné školení zpracovatelů modulů. Lektorka Ing. Linda Rollová informovala přítomné o nedostatcích, které obsahují předávané texty od jednotlivých zpracovatelů pro zadání do e-learningového portálu. V rámci školení se zpracovatelé seznámili, jak se těmto nedostatkům vyhnout a jak nejlépe připravit odborný text pro e-learningovou výuku. Názornou ukázkou je provedla e-learningovým prostřením a nastínila funčnost e-learningového kurzu. Tutorka projektu Mgr. Dana Waldsteinová p... Celý článek


Školení práce v E-learningu

Dne 6.10. 2011 proběhlo na Lesné školení realizačního týmu firmou WMS o práci v prostředí E-learningu. Všichni zúčastnění byli seznámeni s novými funkcemi v prostředí e-learningu, jako je vkládání úkolů, testů a správa účastníků kurzu. Část školení byla věnována samostatné tvorbě zkušebních testů a konzultaci se zástupci firmy WMS.... Celý článek


Školení správa webových stránek projektu

Koncem srpna 2011 byly předány k užívání nově vytvořené webové stránky projektu. Pod vedením odborných pracovníků z firmy WMS, s. r. o. proběhlo dne 9. 9. 2011 školení realizačnéího týmu projektu ohledně jejich správy a obsluhy. Účastníci se seznámili s možnostmi ukládání článků do webového portálu prostřednictvím "menu webu", správou fotogalerie a dalšími fukncemi. Následně si vyzkoušeli vytvoření vlastního textu, odkazů a vložení souborů do webového prostředí. V rámci diskuze byly řešeny dotaz... Celý článek


Jedinečná nabídka kurzů

Informace pro všechny zájemce o E-learningové kurzy.  Jste zaměstnáni v zemědělském či zpracovatelském sektoru?  Jste z Ústeckého kraje? Máte zájem o životní prostředí? Chcete mít další kolonku do životopisu a rozšířit tak své vzdělání. Již nyní se můžete začít hlásit na jednotlivé vzdělávací moduly. První kurzy budou započaty v březnu 2012. Délka jednoho kurzu bude 8 týdnů. E-learningová forma výuky spočívá v tom, že každý týden se účastník projektu věnuje jedné kapitole a k té vypracovává dan... Celý článek


Školení zpracovatelů modulu

Dne 9.8. 2011 proběhlo v prostorách Vzdělávacího a rekreačního centra na Lesné "Školení pro zpracovatele modulu - tvorba vzdělávacích textů v prostředí E-learningu". Byla zde přítomna většina zpracovatelů a věcný manažer projektu.  Přítomní byli  seznámeni s prostředím E-learningu. Dále bylo rozhodnuto o přesné podobě textů, tak aby vyhovovali právě prostředí E-elarningu. Lektorka ukázala možnosti, jak má daný text vypadat, jak vkládat mediální soubory a jak připravovat testové otázky. ... Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11