Modul - Biomasa

Biomasa je v současnosti jedním z nejvíce se rozvíjejících obnovitelných zdrojů energie. Ve velké míře se využívá především biomasa odpadní, avšak její poptávka neustále vzrůstá a je tedy nutné získávat tento zdroj energie i jiným způsobem. Perspektivní je především cílené pěstování různých energetických plodin. Toto je možné zejména na nevyužité zemědělské půdě, která by jinak ležela ladem. Pěstování energetických plodin je tedy příznivou možností pro zemědělce, především v oblastech přestavby či výstavby lokálních výtopen na biomasu. Na rozdíl od pěstování běžných potravinářských plodin mají zemědělci zajištěný odbyt vypěstované suroviny za předem stanovenou cenu. Toto je však nutné úměrně podporovat dotacemi, a to nejen v oblasti zemědělství, ale i v oblasti výstavby lokálních výtopen. Zároveň  je nezbytné mezi těmito oblastmi dodržovat rovnováhu a dotační politiku přesně a dlouhodobě vymezit, aby nedocházelo k přebytkům či nedostatkům pěstované biomasy nebo k případnému nežádoucímu obchodování s touto surovinou.

Informace o kurzu Biomasa