Jaký zákon musíme dodržet při zemědělské činnosti v horách? Jak zacházet s odpady? Co to je ekologické zemědělství. Na tyto otázky již brzy budou odpovídat účastníci nového projektu Hubert, který je zaměřen na osoby pracující v zemědělském a zpracovatelském sektoru v oblasti Krušných hor. Výuka bude probíhat moderní formou e-learningu, která umožní vytíženým zemědělcům věnovat se výuce v libovolnou dobu.

Hlavním úkolem projektu je poukázat na důležité okolnosti v oblasti životního prostředí, které mohou zemědělci ve specifické oblasti Krušných hor přímo využít. V rámci projektu budou vytvořeny čtyři modulové oblasti, ve kterých budou zájemci proškoleni.

Nositelem projektu je Vzdělávací a rekreační centrum Lesné, o.p.s., které má s podobnými projekty již zkušenosti. Kromě samotných účastníků kurzu dojde také k proškolení lektorů dalšího vzdělávání. V prostorách žadatele se nachází les, polnosti, geologický park, arboretum, vybavená počítačová učebna a další pomůcky, které budou v projektu využity.

Krušné hory jsou velmi specifickou oblastí. Samotné zemědělství a hospodaření v horských podmínkách je poměrně náročné. Měnící se česká společnost začíná klást důraz na zachovalé životní prostředí. Také zemědělci by rádi měli kolem sebe čistou krajinu, ale zároveň je hospodářská činnost musí uživit. Znalost zákonů a pomoc se základními pojmy týkající se krajiny je v zájmu všech zúčastněných osob projektu. Vzdělávání a pomoc zemědělcům přinese pozitivní dopady na celou oblast Krušných hor (dle lokality zapojených účastníků). Vztah ke Krušným horách a rozvoj zemědělské či jiné činnosti dodržující krajinný ráz, čistotu vod a ovzduší  bude mít vliv i na další generace.

Metoda e-learningu znamená, že  účastníci projektu jsou přítomni osobně pouze na počátku projektu a na ukončení. Zbytek výuky probíhá přes internet. V rámci projektu budou umožněny osobní konzultace s lektory, studování a využití knihovny v prostorách žadatele a používání DVD s off-line verzí všech modulů pro jedince, kteří mají problémy s internetových připojením. Výhodou e-learningu je, že každý se může učit tehdy, kdy chce a dle vlastní intenzity. Účastníci projektu dostávají pravidelně úkoly, nebo testy, které vyplňují a tím si plní body, které potřebují k ukončení kurzu. Důležitý je také tutor, což je osoba, která kurz vede, hodnotí samostatné práce, konzultuje a diskutuje s účastníky kurzu a motivuje je k další činnosti. V jednom kurzu bude 30 účastníků, celkově bude v rámci projektu proškoleno 130 osob. 

„E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia“. (Wagner, J., Nebojme se eLearningu, 2005)

Hmatatelným a monitorovacím výstupem projektu budou hlavně čtyři výukové moduly. Následující témata jsou názvy jednotlivých modulů, které byly realizačním týmem vybrány. Znalost těchto oblastí může být pro místní zemědělce výhodou pro konkurenceschopnost. Jedná se tedy o  moduly: Orientace v legislativě k životnímu prostředí, Odpad, Biomasa, Ekologické zemědělství a produkce biopotravin. K některým tématům sice existuje dostatečná odborná literatura, nebo internetové stránky, ale na oblast Krušných hor souhrnně nic aplikovat nelze. Cílem je tedy umožnit účastníkům kurzu výběr a přehled toho nejdůležitějšího, aby nemuseli mezi zákony a odbornými výroky složitě hledat aktuální verzi.    

Projekt se již několik měsíců rozbíhá a v zimních měsících proběhnout první výukové kurzy. Projekt se realizuje ve výši finančních prostředků 4 998 454 Kč.

 

Základní údaje

Název projektu: HUBERT

Realizátor: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Doba realizace projektu: 1.3.2011 – 28.2.2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/02.0028

Lidé: Osoby pracující v zemědělském a zpracovatelském sektoru v oblasti Krušných hor. Lektoři dalšího vzdělávání.

Internetové stránky projektu: projekthubert


Fotogalerie:


Chybný dotaz na databázi!
Incorrect TIMESTAMP value: '0000-00-00 00:00:00'

SELECT o.*, r.id AS rubrika_id, r.nazev AS rubrika_nazev, r.url_name AS rubrika_url_name, r.showtime, r.rss, db.datum_vytvoreni, db.datum_upravy FROM obsah o LEFT JOIN rubriky r ON r.id = o.id_rubriky LEFT JOIN db_objekt db ON db.id = o.id_db_objekt WHERE r.url_name = 'informace-o-projektu' AND o.skryt = 0 AND o.autorizovano = 1 AND (publikovat_od IS NULL OR publikovat_od <= NOW()) AND (publikovat_do IS NULL OR publikovat_do >= NOW()) AND o.id_preklady = 1 AND db.datum_upravy <= '0000-00-00 00:00:00' GROUP BY o.id ORDER BY db.datum_upravy DESC LIMIT 0,5