Aktivity Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s.Vzdělávání na vrcholcích Krušných hor

Výukové a vzdělávací centrum Lesná se nachází na úpatí Krušných hor, na Lesenské pláni, nedaleko státní hranice, přibližně 5 km od Saska. Výhoda horského prostředí je využita ve všech aktivitách centra. Zaměření na oblast životního prostředí a vzdělávání bylo rozhodnuto již v roce 2008, kdy bylo vzdělávací centrum založeno.

Objekt je umístěn v nadmořské výšce 911 m.n.m. necelých 500 metrů od Horského hotelu Lesná. V blízkém okolí objektu se nachází Krušnohorské arboretum, Geopark a dětské hřiště včetně altánku, který slouží k venkovnímu vyučování při nepříznivém počasí. V létě se uskutečnila již třetí etapa výstavby dětského hřiště, které je bezplatně zpřístupněno pro všechny návštěvníky hor. Okolí vzdělávacího centra poskytuje dostatek prostoru pro venkovní aktivity a práci v terénu.  

VRC se zabývá vzděláváním a osvětou v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje. Připravuje výukové programy pro všechny stupně škol, semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a širokou veřejnost. Pořádá terénní exkurze s odborným výkladem s důrazem na životní prostředí Krušných hor, pořádá veřejné společenské akce v oblasti kulturní, sportovní, rekreační a vzdělávací (např. výstavy, vernisáže, závody, výlety atd.). K připomenutí historie Krušných hor slouží názorně účastníkům akcí VRC Krušnohorský lidový dům na Lesné.

Vzdělávací centrum bylo partnerem dvou dvouletých vzdělávacích projektů, podpořených z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost směřovaných na žáky základních a středních škol Ústeckého kraje.

1. Environmentální vzdělávání pro život

V rámci projektu byla vybavena učebna notebooky, interaktivní tabulí a dalším potřebným vybavením, odbornou literaturou, pomůckami. Vznikly pracovní sešity a pracovní listy zaměřené např. na krajinu, odpady, ovzduší, životní prostředí. Všechny moduly, vč. vzdělávacích textů jsou k dispozici na DVD, v tištěné podobě i na webových stránkách. Pobyty žáků byly třídenní. Důraz byl kladen na výuku v terénu.

2. Ekologické měření v praxi - odborné kompetence žáků

V tomto projektu byly pobyty pětidenní se zaměřením na témata, jako jsou Astronomie, Meteorologie, Lesnictví v Krušných horách, Zemědělství v Krušných horách, GIS a GPS aj. Tato témata byla více zaměřena na problematiku Krušných hor než v projektu předešlém. Žáci si mohli vyzkoušet práci s odbornými pomůckami, které využívali přímo v terénu (přístroje GPS či osobní planetária SkyScout). Výuka v praxi tak přispěla k širšímu vzdělávání v oblastech, které by ve škole neměli takový prostor. Velkým přínosem, nejen pro projekt, bylo vybudování Geoparku krušnohorských nerostů.

Účastníci projektů absolvovali při pobytech na horách také exkurze do okolí (skládky, sběrné dvory, zámek Jezeří, učebnu obnovitelných zdrojů na SŠEaS v Chomutově, vodní dílo Fláje, větrné i vodní elektrárny, poznávali specifika okolních obcí a okolí Lesné). Během obou projektů navštívilo Krušné hory přes 1100 žáků z podkrušnohorské pánve. Úspěšné projekty za sebou zanechaly hluboké vzpomínky a nové poznatky v účastnících se žácích. Pro některé se jednalo o první zážitky spojené s horami.

Projekty byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krušnohorské arboretum a dětské hřiště, o kterých již byla zmínka, byly vybudovány z dotačního titulu -Fondu hejtmanky Ústeckého kraje a Lesů ČR.

Po zkušenostech z předchozích projektů se VRC stalo nositelem projektu Hubert, který je zaměřen na osoby pracující a podnikající v zemědělském a zpracovatelském sektoru v oblasti Krušných hor. Výuka bude probíhat moderní formou e-learningu. Zájemci o kurzy se mohou hlásit na emailové adrese VRC. Zájemci Účastníci si mohou vybrat kurzy z těchto 4 oblastí: Orientace v legislativě k životnímu prostředí, Odpad, Biomasa, Ekologické zemědělství a produkce biopotravin. V závěrečné fázi projektu budou proškoleni lektoři dalšího vzdělávání.

Kromě velkých projektů organizuje VRC i krátkodobější aktivity. V prostorách centra se uskutečňují jednodenní vzdělávací programy pro základní i mateřské školy, školy v přírodě či pobyty dětí z dětských domovů z okolních obcí. Dětské tábory se zaměřením na angličtinu a environment jsou tradiční a žádanou aktivitou VRC realizovanou již třetím rokem.

Snahou vzdělávací a rekreačního centra je i nadále působit jako vzdělávací subjekt, který může využít svého potenciálu a nabídnout všem typům škol odborný vzdělávací program v českém, německém i anglickém jazyce v atraktivním prostředí Krušných hor.   


Fotogalerie:


Starší články