Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Začínáme!

Dne 4. 1. 2018 byly oficiálně zahájeny e-learningové kurzy s tématy:

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Biomasa

Odpady

Orientace v zákonech k životnímu prostředí

Přihlásilo se celkem 11 „statečných“, z toho pouze jedna žena. Jejich úkolem bude, v průběhu šesti týdnů, osvojit si nové informace a své snažení zúročit při závěrečném testu.

Tak tedy držíme palce!

Kolektiv Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s.


Starší články