Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Opět jsme rozdávali osvědčení

Pátek 17. 2. 2017 byl rozhodným den pro hodnocení závěrečných testů účastníků e-learningových kurzů projektu HUBERT. Přihlášeno bylo 17 zájemců (7 žen a 10 mužů) a lektoři měli opravdu co dělat. A kolik jsme rozdali „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“? Zasloužilo si je 14 přihlášených, kteří splnili hodnotící podmínky a test vyplnili s patřičným počtem bodů.

Modul Ekologické zemědělství a produkce biopotravin - osvědčení bylo zasláno dvou absolventům, modul Biomasa dokončili tři absolventi, Odpady si vybralo a zdárně ukončilo sedm absolventů a modul Orientace v zákonech k životnímu prostředí ukončili dva přihlášení. Úspěšnost 17:14, což je cca 82 %.

Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům a těšíme se, že opět využijí naše e-learningové kurzy ke svému dalšímu vzdělávání.

 


Starší články