Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Noví absolventi obdrželi „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“

Čtvrtek 15. 2. 2018 byl posledním dnem, kdy přihlášení účastníci vzdělávacích modulů Odpady, Biomasa, Ekologické zemědělství a produkce biopotravin, Orientace v zákonech k životnímu prostředí, mohli vypracovat závěrečný test, který by jim zajistil zisk Osvědčení. Pro "šestitýdenní snažení" se rozhodlo celkem 11 zvídavých, 10 mužů a pouze jedna žena. Nutno podotknout, že svou šanci neponechali náhodě a skoro všichni ji využili. Pouze jediný z uchazečů své úsilí nezhodnotil a závěrečný test tutorovi neodeslal. Nicméně úspěšnost je vysoká a to nás těší.

Gratulujeme všem úspěšným uchazečům!

Kolektiv Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s.


Starší články