Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Jste připraveni? – Vzdělávací modul „Obnova lesních porostů v Krušných horách“ startuje.

Pro studium tohoto aktuálního tématu se zatím rozhodlo cca 10 přihlášených. Stále je však ještě čas se zapojit. Kurz bude zahájen 10. 10. 2016 a ukončen závěrečným testem, který bude přihlášeným zpřístupněn v týdnu od 14. 11. do 21. 11. 2016.

Své přihlášky můžete zasílat na adresu: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách, či na e-mail: info@vrclesna.cz.

 

Těšíme se

kolektiv Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s.


Starší články