Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Bilancujeme. E-learningové kurzy v roce 2016

Ukončili jsme úspěšně rok 2016, v kterém jsme opět nabídli dospělým e-larningové kurzy věnované převážně Krušným horám. A jaké byly výsledky? Celkový počet přihlášených se v tomto roce vyšplhal na číslo 94, což považujeme za velký úspěch, neboť předešlé roky nebyly zdaleka tak „plodné“.

 Jednotlivé moduly v číslech:

Hospodaření se zdroji Krušných hor

Počet přihlášených:                                          24 osob

Počet úspěšných absolventů:                         21 osob

 Agroturistika v Krušných horách a Podkrušnohoří

Počet přihlášených:                                          31 osob

Počet úspěšných absolventů:                         19 osob

 Obnova lesních porostů v Krušných horách

Počet přihlášených:                                          9 osob

Počet úspěšných absolventů:                         8 osob

 Možnosti propagace cestovního ruchu v Krušných horách

Počet přihlášených:                                          30 osob

Počet úspěšných absolventů:                         15 osob

Nicméně i další rok bude možné se do e-learningových vzdělávacích kurzů hlásit. Rádi Vás provedeme jednotlivými kapitolami vzdělávacích kurzů a zasvětíme Vás do problematiky daného modulu. Odměnou za šestitýdenní snažení Vám bude platné Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu.

V některých případech se říká: „Kdo nevyzkoušel, jako by nežil.“ A co Vy? Jaké máte zkušenosti s e-learningovou výukou? Není právě teď čas ji vyzkoušet :-).


Starší články