Modul - Orientace v zákonech k životnímu prostředí

Cílem tohoto modulu je poskytnout uživatelům celkový rámcový přehled a usnadnit orientaci v základní environmentální legislativě. Pro zvýšení přehlednosti bude modul členěn dle jednotlivých oblastí ochrany ŽP – všeobecné předpisy, odpady (Zákon o odpadech), chemické látky (Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích), ochrana vody (Zákon o vodách), půdy, ovzduší (Zákon o ochraně ovzduší). V každé oblasti budou nastíněny povinnosti plynoucí ze základních legislativních předpisů a poskytnut přehled prováděcích předpisů pro specifické případy.

Informace o kurzu Orientace v zákonech k životnímu prostředí