Modul - Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Modul ekologické zemědělství a produkce biopotravin se zabývá principy ekologického zemědělství a problematikou obecně v tomto oboru. Dále modul řeší produkci biopotravin jako takových a otevírá také otázku dotační politiky v ekologickém zemědělství. Tento modul se snaží přinést celkový pohled na danou problematiku zajímavou a v dnešní době dosti využívanou e – learningovou formou vzdělávání.

Informace o kurzu Ekologické zemědělství a produkce biopotravin