Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Přihlaste se, ještě to stihnete!

Vyhlašujeme termíny pro účast v e-learningových kurzech projektu HUBERT:

26. 10. 2015 – 7. 11. 2015

modul Odpady

2. 11. 2015 – 14. 12. 2015

modul Orientace v zákonech k životnímu prostředí

25. 11. 2015 – 6. 1. 2016

modul Biomasa

11. 1. 2016 – 22. 2. 2016

modul Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Více informací naleznete na webových stránkách www.projekthubert.cz.


Starší články