Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Neváhejte a zapojte se také!

 

Již mnoho uchazečů úspěšně absolvovalo naše e-learningové kurzy, rozšiřte jejich řady a přihlaste se také.

Nabízíme Vám čtyři vzdělávací moduly, příjemnou formu výuky z pohodlí domova, možnost osobních konzultací a kvalifikovaného tutora, který Vás celým kurzem provede.   

 

Modul Biomasa

-          představí Vám biomasu jako obnovitelný zdroj energie

Modul Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

-          seznámí Vás s uceleným přehledem o ekologickém zemědělství a biopotravinách 

 Modul Odpady

-          provede Vás odvětvími produkující odpad v Ústeckém kraji a chováním podniků a firem v návaznosti k odpadovému hospodářství  

 Modul Orientace v zákonech k životnímu prostředí

-          jak název napovídá modul je souhrnem či přehledem zákonů v oblasti životního prostředí. Pomůže pochopit základní legislativní pojmy.

Výuka probíhá e-learningovou formou po dobu 6 – 8 týdnů, hodinová dotace kurzu je 30 hodin. Vzdělávací kurz je ukončen závěrečným testem, na jehož základě získá absolvent „Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu“.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese info@vrclesna.cz nebo telefonním čísle 476 000 334.


Starší články