Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

E-learning - dostupná metoda dalšího vzdělávání pro každého

Nemáte čas navštěvovat vzdělávací kurzy, a přesto byste se chtěli dále vzdělávat? Tak právě pro Vás je ideálním nástrojem výuky e-learning. Potřebujete pouze počítač a připojení na internet. Nejste omezeni časem či dobou výuky. Vše si můžete přizpůsobit svému režimu dne.

Naše společnost Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. nabízí tento druh kurzů již od roku 2010, kdy byly zahájeny první pilotní kurzy. I v letošním roce máte šanci se do kurzů přihlásit. Nabízíme zájemcům tyto moduly:

Hospodaření se zdroji Krušných hor

Agroturistika v Krušných horách a Podkrušnohoří

Obnova lesních porostů v Krušných horách

Možnosti propagace cestovního ruchu v Krušných horách

Odpady

Orientace v zákonech k životnímu prostředí

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin

Biomasa

 

Případní zájemci se mohou hlásit do kurzů průběžně po celý rok. O zahájení kurzu budou informováni s dostatečným časovým předstihem našimi tutory a prostřednictvím webových stránek.


Starší články